Home

SIRI IVERSEN-EJVE

Pågående projekt / Ongoing projects

Galleri Gotland

(28 mars - 19 april 2020)

UPPSKJUTEN

..................

Svenska ambassaden i Reykjavik 

juni 2020

UPPSKJUTEN

Lidingö Stadshus

september 2020

..................